“Incoterms” veya “International Commercial Terms”, Uluslararası Teslim ve Taşıma Şekilleri Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında yayınlanan ticari faaliyetler için belirlenmiş küresel terimlerdir. Senelik olarak güncellenen Incoterms kurallarının 2020’deki güncel halini okuyarak kurallar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Incoterms 2020 versiyonunda, her türlü taşıma şekli için 7 terim, deniz ve iç su yolu taşımacılığına özel 4 terim tanımlanmaktadır.

“Incoterms” Nedir ve Neyi Amaçlar? 

“Incoterms” veya “International Commercial Terms”, Uluslararası Teslim ve Taşıma Şekilleri Dış Ticaret Mevzuatı kapsamında Uluslararası Ticaret Odası (ICC) tarafından yayınlanan, ticari faaliyetler için belirlenmiş ve küresel geçerliliği olan terimler olarak tanımlanmaktadır.

Incoterms, dünya çapında ithalat ve ihracat yapan tüccarlara satın alma siparişi oluşturmaktan, paketleme, etiketleme veya bir limanda menşe sertifikası hazırlaya kadar her adımda rehberlik eder.

Incoterms kuralları birçok hükümet, yasal otorite ve uluslararası tüccar tarafından tanınmaktadır. Ulusal ticaret kurallarının yanı sıra, Incoterms evrenseldir ve farklı ülkelerdeki uygulanmalarda uyumsuzlukları azaltmayı amaçlayarak standardizasyon sağlar.

Incoterms, ilk olarak 1936’da yayınlanmıştır ve ICC’nin tescilli ticari markasıdır. Incoterms kurallarının en son versiyonu 2010 versiyonundan sonra 10 Eylül 2019’da yayınlanan Incoterms 2020’dir. Incoterms 2020, 29’dan fazla dilde, ICC’nin e-ticaret platformu ICC Knowledge 2 Go ‘da hem basılı hem de dijital formatta mevcuttur. Ülkelerde uygulama ayrıntıları için, ICC yerel temsilerine danışılmalıdır.

 

 

Incoterms Kuralları ve Tanımları

Incoterms 2020 versiyonunda, her türlü taşıma şekli için 7 terim, deniz ve iç su yolu taşımacılığına özel 4 terim tanımlanmaktadır.

Herhangi Bir Taşıma Şekli İçin Incoterms Kuralları ve Tanımları

 

 • Ex Works (EXW) – Fabrikada Teslim 

 

Satıcının en az riske ve sorumluluğa sahip olduğu teslim şeklidir. 

EXW teslim şeklinde satıcı, belirlenen malın yüklemesinin yapılacağı yerde malları hazır halde bulundurur, ardından alıcı bu noktadan itibaren varış noktasına kadar tüm gider ve risklerden sorumludur. Satıcı, malın yüklenmesinden veya gümrük işlemlerinden sorumlu değildir.

Alıcı malları yükletir, gümrük işlemlerini yapar, kendi ülkesine getirtir ve kendi ülkesindeki gümrük işlerini de yaparak malın teslim olacağı son noktaya sevk eder. Her iki ülkedeki gümrük, nakliye, sevk, yükleme, boşaltma sorumlulukları ve masrafları alıcıya aittir.

Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir.

 • Free Carrier (FCA)  – Taşıyıcıya Teslim

Satıcılar için Ex Works teslim şeklinden sonra en az riskli taşıma şeklidir.

FCA teslim şeklinde, satıcı malların sevkini belirlenen noktaya yapar, malların ihraç gümrüklemesi işlemleri yaparak gümrükten geçirir ve satıcının sorumluluğu malların alıcı tarafından belirlenen noktaya teslim etmesi ile son bulur. Bu andan itibaren mallarla ilgili ek masraflar ve oluşabilecek hasar ve kayıplarla ilgili bütün risk alıcının üstüne geçer

 • Carriage Paid to (CPT) – Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak Teslim 

Bu terim ile birlikte satıcı malların ihraç edilmek üzere gümrük işlemlerini yapar ve ardından sevkiyatın olacağı yerde taşıyıcıya veya satıcı tarafından belirtilen bir kişiye teslim eder. Satıcı, belirlenen varış yerine mal teslimiyle ilgili nakliye masrafları, gümrükleme masrafları ve navlun masraflarından sorumludur. 

Bu noktadan itibaren mallarla ilgili ek masraflar ve oluşabilecek hasar ve kayıplarla ilgili bütün risk alıcının üstüne geçer. Ancak satıcı malları sigortalatmakla yükümlü değildir, sigortalanma gerektiren bir durumda ise CIP terimi dikkate alınmalıdır.

 • Carriage and Insurance Paid to (CIP) – Taşıma ve Sigorta Ödenmiş Olarak Teslim

Satıcı bu terimde CPT ile aynı sorumluluklara sahip iken, ek olarak mallara nakliye sırasında kaybolması veya hasar görmesi riskini karşılayacak sigorta yaptırması gerekmektedir.

Incoterms 2020 kurallarında, satıcı artık “Institute Cargo Clauses“ Madde A’da belirtildiği gibi malların değerinin en az %110’un kadarlık bir sigorta yaptırmakla yükümlüdür. 

Satıcının, CIP yükümlülüklerinde sadece asgari sigorta kapsamını karşılaması yeterlidir, ayrıca poliçe, sözleşme ile aynı para biriminde olmalıdır.

 • Delivered At Place (DAP) – Belirlenen Noktada Teslim

Bu teslim şeklinde, satıcı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirir ve malların belirtilen varış yerine teslim edilmesine kadar tüm riskleri ve maliyetleri üstlenir, ancak boşaltma işleminden sorumlu değildir.

Bu noktadan sonra risk satıcıdan alıcıya geçer ve malların boşaltılmasıyla ilgili tüm maliyet ve risklerden alıcı sorumlu olur. Malların varış ülkesine gelmesinden sonra, ülkedeki tüm gümrük işlemleri ve vergiler de alıcı tarafından tamamlanmalı ve ödenmelidir.

DAP daha önceki Incoterms DAF, DES ve DDU terimlerinin yerini almıştır.

 • Delivered At Place Unloaded (DPU) – Belirlenen Noktada Boşaltılmış Teslim

Bu teslim şeklinde DAP gibi satıcı malları yükleyip kendi ülkesinin gümrüğünden geçirdikten sonra malların belirlenen varış yerine teslimini yapar ve buraya kadar tüm masrafları karşılar. Ancak ek olarak varış yerinde malların boşaltılması da satıcının sorumluluğundadır. 

Bu noktadan sonra ithalatçının ülkesindeki gümrükleme işlemleri ve gümrük vergisi gibi tüm masraflar ve riskler alıcıya aittir olur.

DPU, Incoterms 2010’da bulunan DAT terimi yerine geçmiştir.

 • Delivered Duty Paid (DDP) – Gümrük Vergileri Ödenmiş Olarak Teslim 

DPU teriminden sonra DDP, satıcının malları alıcının ülkesindeki belirtilen yere teslim etmekten sorumlu olduğu anlamına gelir. Her iki gümrükteki vergi ve masraflar, navlun ve taşıma masrafları satıcının sorumluluğuna aittir.  Satıcı sadece varış yerinde boşaltmadan sorumlu değildir.

Bu taşıma şekli satıcının en büyük sorumluluğu ve riski aldığı yöntemdir. Malların belirtilen varış yerindeki teslimatına kadar alıcıya hiçbir risk veya sorumluluk aktarılmaz. DDP, hem ithalat ülkesindeki prosedürler hem de beklenmedik gecikmeler ve maliyetler açısından satıcı için oldukça riskli ve dikkatlice takip edilmesi gereken bir süreçtir.

 

Deniz ve İç Suyolu Taşımacılığı için Incoterms Kuralları ve Tanımları

Incoterms tarafından, uluslararası ticaret için ve taşımacılığın tamamen suyolu ile yürütüldüğü yöntemler için 4 terim tanımlanmıştır.

 • Free Alongside Ship (FAS) – Gemi Yanına Teslim

Satıcı malların yüklemesini yapar, belirlenen limana getirir, gümrüklemeyi yapar ve gemiye yükleme aşamasına geçmeden limanın içinde bırakması ile teslim yükümlülüğü sona erer. 

Bu andan itibaren, malla ilgili tüm giderler, kayıp ya da hasar riskleri alıcı tarafından üstlenilir. Ardından, varış ülkesinde de malların gümrükten çekilmesi alıcının sorumluluğundadır. 

 • Free On Board (FOB) – Gemi Bordasında Teslim

FOB teslim şeklinde satıcı FAS teslim prosedürünü aynen uygularken limana indirilmiş malı ek olarak gemiye yükler ve o andan itibaren sorumluluğu alıcıya devretmiş olur. Alıcı malların kayıp ve hasar riskinden ve kalan süreçteki tüm giderlerden sorumludur.

Bu nedenle FOB anlaşmasında, satıcının, alıcı tarafından belirlenen liman ve gemiye malları teslim etmesi ve aynı zamanda malların gümrükleme işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

 • Cost and Freight (CFR) – Mal Bedeli ve Navlun Ödenmiş Teslim

Satıcı malları belirlenen varış limanına sevk eder, gümrüklemeyi yaparak malların limana girişini sağlar, gemiye yükler ve ek olarak belirlenen varış limanında boşaltma işlemine kadar tüm giderleri ve navlunu öder. Bu yöntemde taşıma sorumluluğu ve ücreti satıcıya ait olsa da taşıma esnasındaki her türlü risk alıcıya ait olur. 

Alıcı ülkesindeki sevk ve gümrükleme işlemleri alıcının sorumluluğundadır. Satıcı, son varış noktasına teslimden veya sigortadan sorumlu değildir.

 • Cost, Insurance And Freight (CIF) – Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun Ödenmiş Teslim

CIF teriminde, CFR terimindeki gerekliliklere ek olarak, satıcı nakliye sırasında kayıp veya hasar durumlarına karşı mallara deniz sigortası yaptırmalıdır. Satıcı malların değerinin minimum %110’u kadarlık bir sigorta yaptırmakla yükümlüdür, ayrıca poliçe sözleşme ile aynı para biriminde olmalıdır.

Satıcı ayrıca gerekli olan fatura, sigorta poliçesi ve konşimento belgelerini de teslim etmelidir. Satıcının yükümlülüğü, belgeleri alıcıya teslim ettiği anda sona erer. 

Incoterms kapsamında satıcı ve alıcılar tarafından sorumlulukların daha iyi anlaşılması için her terim için durumu özetleyen yukarıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

 

Comments are closed.