İhracatçı birlikleri; ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen kurumları bir örgüt yapısı altında toplayarak, işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili ticari işlemleri geliştirmek amacıyla oluşturulmuş birliklerdir. Ürün ve hizmet grupları açısından farklı ihracatçı birlikleri, bölgesel olarak da farklı isimlerle birleşmişlerdir. İhracatçı birliklerin genel amacı; ihracatçıları organize etmek, ihracatçıların arasında dayanışma sağlamak, yapılacak olan ihracatları miktar ve tutar olarak artırmak, mesleki faaliyetleri ve ilişkileri düzenlemek, ihracatçıların yaşadığı ekonomik ve bürokratik sorunların çözümüne yardım etmek yani ihracatçı ve bürokrasi arasında bir köprü görevi görmektir.

Ülkelerin ekonomik olarak gelişmesinde, dış ticaretin rolü ve önemi çok büyüktür. İhracatın artması demek hem ülke ekonomisinin artması hem de ihracatı gerçekleştiren ihracatçıların büyümesi demektir. İhracat birlikleri de, ihracatın artması için hem ülkeye hem de ihracatçılara önemli katkılar sağlar.

Ülkelerin ekonomik açıdan gelişmesinde dış ticaretin önemi doğrultusunda Mustafa Kemal Atatürk, ilk kez 1937 yılında İhracatçı Birliği’ni kurmuştur. İhracatçı Birliği’nin kuruluş amaçları arasında; ihracatın artmasını sağlamak, ihracat yapanlar arasında mesleki dayanışmaya katkı sağlamak, ihracat yapanların ilişkilerini ve mesleki faaliyetlerini düzenlemek, bu faaliyetleri gerçekleştirirken meydana gelen sorunları çözmek ve ihracatçılara, ihracat konusunda yol göstermek bulunur.

İhracatçı birlikler günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışır.
İhracat birliklerinin amaçları genel olarak, üye firmaların ticaret kapasitelerinin gelişimine katkı sağlamaktır. Farklı sektörlerde çalışan ihracatçılar, faaliyette bulundukları alanlara göre ilgili ihracatçı birliklerine üye olur.

 

İhracatçı Birlikleri ve Genel Amaçları

İhracatçı birlikleri nedir?

İhracatçı birlikleri; ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen kurumları bir örgüt yapısı altında toplayarak, işbirliği gerçekleştirmek ve ilgili ticari işlemleri geliştirmek amacıyla oluşturulmuş birliklerdir. Ürün ve hizmet grupları açısından farklı ihracatçı birlikleri, bölgesel olarak da farklı isimlerle birleşmişlerdir.

İhracatçı birliklerinin genel amacı nedir?

İhracatçı birliklerin genel amacı; ihracatçıları organize etmek, ihracatçıların arasında dayanışma sağlamak, yapılacak olan ihracatları miktar ve tutar olarak artırmak, mesleki faaliyetleri ve ilişkileri düzenlemek, ihracatçıların yaşadığı ekonomik ve bürokratik sorunların çözümüne yardım etmek yani ihracatçı ve bürokrasi arasında bir köprü görevi görmektir.

exports Turkey

İhracatçı Birliklerinin Görevleri Nelerdir ve Üyelerine Neler Sağlarlar?

1) Dış ticaretin ülke çıkarlarına uygun bir şekilde gelişimine katkıda bulunmak.

2) İhracatçılar arasındaki mesleki etiği ve dayanışmayı sağlamak.

3) İhracatçılar arasında işbirliği geliştirmek, ihracat yapanları örgütlendirmek böylece ihracat oranlarını artırarak ekonominin gelişmesine katkı sağlamak.

4) Dış ticaretin ülke çıkarlarına uygun bir şekilde gelişimini sağlamak.

5) Dış ticaret ile ilgili konularda çalışmalar gerçekleştirmek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlar huzurunda üyelerinin çıkarlarını, ülkenin çıkarları doğrultusunda koruyucu ve geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

6) Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) görüşlerini ve Müsteşarlık onayını almak şartıyla sektörel eğitim ve öğretim kurumlarına destek olmak, yenilerinin kurulmasına katkıda bulunmak.

7) Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) görüşü ve Müsteşarlık onayıyla, amaçlarını ve görevlerini hayata geçirmeye yönelik vakıf kurmak ya da kurulmuş olanlara katılmak, bütçesi doğrultusunda gerektiği zaman mal ve hizmet almak, satmak, yaptırmak, kiralamak, ipotek ve rehin işlemlerini oluşturmak, kaldırmak, gerekirse faaliyet alanı ile ilgili ortak hizmet veren şirket, dernek, tesis ve işletmeler kurmak, halihazırda kurulmuş olanlara katılmak.

8) Test, laboratuvar, muayene ve belgelendirme hususunda üyelerine yardım etmek. Sergi, fuar ve tanıtım faaliyetlerini organize etmek, düzenlenecek olan sergi ve fuarlara katılmak, tanıtım çalışmalarında bulunmak.

9) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından verilecek dış ticarete dair diğer görevleri yerine getirmektir.

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 27 sektör, 61 ihracatçı birliği, 85 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısı olan, 90 binden fazla ihracatçıyı temsil eden, Türkiye ihracatının tek çatı kuruluşudur.

Meclis, 2009 yılında Resmi Gazete’de yayınlanmış olan kanun doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. (3 Temmuz 2009, Resmi Gazete, Sayı: 27277, Kanun No. 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun)

3
TİM’in Misyonu

 

TİM’in misyonu; kamu ile ihracatçılar arasında süren diyaloğun kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlamak için üretim, sanayi ve ihracata dair tüm engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktır. TİM, ülke ekonomisinin ve ihracatın gelişimini sağlamaya yönelik stratejiler hazırlayıp hükümet ile paylaşır. Meclis ihracat, inovasyon stratejisi, kuluçka merkezleri ve Türkiye’nin tanıtımı faaliyetlerini gerçekleştirir. Türk Ticaret Merkezleri’nin koordinasyonunu yürütür.

TİM, işbirliğinde olduğu ülkelerin dış ticaret camiaları ile ilişkilerini koordine eder. Bu doğrultuda International Trade Center (ITC)’ye üye olan Meclis, Türkiye’yi ITC huzurunda temsil eder ve ITC’ye üye olan diğer dış ticaret geliştirme kurumları ile ilişkilerini geliştirir.

 
TİM İhracatçılara Neler Sağlar?

 

1) Yurt dışındaki Türk ihracatçısının ticari faaliyetlerinin desteklemesini sağlar. Bunun için birçok ticari heyet ve organizasyon düzenler.

2) Türkiye ile ticari partnerliği olan ülkeler ile iyi niyet sözleşmeleri imzalayarak, karşılıklı olarak ilişkilerin gelişmesini sağlar.

3) Türkiye’nin ihraç ettiği malların yurt dışındaki itibarına yönelik araştırma faaliyetlerini yürütür. Bununla ilgili algı araştırmaları ile Türk mallarının bilinirliği, tercih edilmesi ve güvenirliği hususunda saha araştırmaları gerçekleştirir.

4) TİM ihracatçıların üretimde ve dış ticarette fayda sağlaması için birçok teşvik ve destekte bulunur. Tasarım, AR-GE ve girişimcilikte bir ekosistem oluşturarak girişimcilerin yurt dışına açılmasını sağlar, uluslararası platformlarda başarı elde etmelerine yardım eder. Bu amaç doğrultusunda Anadolu’nun birçok yerinde açık iletişim sağlanması için TİM Anadolu Meclisi ve TİM Kobi İhracat Eğitim Seferberliği faaliyetlerini yürütür.

Ulusal ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarı sayesinde ticarete büyük katkı sağlayan TİM’in nihai amacı, dış ticaret fazlası veren bir Türkiye’dir.

 

Türkiye ihracatçı Birlikleri

Türkiye İhracatçı Birlikleri şunlardır:

 

 1. Akdeniz İhracatçı Birlikleri
 2. Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri
 3. Denizli İhracatçılar Birliği
 4. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği
 5. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği
 6. Ege İhracatçı Birlikleri
 7. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri
 8. İstanbul İhracatçı Birlikleri
 9. İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
 10. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri
 11. Karadeniz İhracatçı Birlikleri
 12. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
 13. Uludağ İhracatçı Birlikleri
İhracatçı Birlikleri ve İhracatçı Olmak

İhracatçılar: İhraç edeceği mal ile ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üye olan, vergi numarası olan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiler statüsünde olmayan, yürürlükte olan mevzuat hükümlerine istinaden, hukuki tasarruf yapma yetkisi olan ortaklıklardan oluşur.

Fatura düzenleyebilmek için gerekli vergi mükellefiyet kaydı olması şartıyla gerçek kişiler de, ihracatçı birliklerine üyelik gerçekleştirerek ihracat yapabilir.

İhracatçı Birliklerine Üye Olmak İçin İstenen Belgeler

İhracat yapabilmek için ihracatçı birliklerine üye olmak isteyenlerden şu belgeler istenmektedir.

1) Tek vergi numarasına sahip olunduğunu tevsik eden belgeler
2) Noter tasdikli imza sirküleri
3) Tüzel firmalar için Ticaret Sicil Gazetesi
4) Tüzel kişilik statüsüne sahip olmayan, yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar için durumlarını belirten ortaklık sözleşmesi
5) Ödeme dekontu istenir.

 
İhracatçı Birliklere Üye Olmak İçin İstenen Belgeler

 

İhracat Yapmak İçin Birliğe Kayıt Olmak Zorunlu mudur?

İhracat yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin ihraç etmek istedikleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren birliklere üye olmaları, 5910 sayılı kanun doğrultusunca zorunludur. İlgili ihracatçı birliğinin onayı olmayan gümrük beyannameleri, gümrük idarelerince işleme alınmaz.

Birliklerin faaliyeti konusunda yer alan ürünlere yönelik ihracat kaydı aldırmak UR-GE projelerine katılım sağlamak, yurt dışında düzenlenen fuarlar, sektöre yönelik ticaret heyetleri, Pazar araştırmaları, alım heyetleri, eğitim ve genel kurula katılım hizmetleri için de ihracat birliklerine üye olunur.

İhracat birliğine üye olurken yıllık aidat, ilgili birliğin hesabına ödenir.

Farklı Ürünler İhraç Etmek İstenirse Farklı Birliklere mi Üye Olunmalıdır?

Farklı ürün malları olan ve farklı ürün gruplarını ihraç etmek isteyen ihracatçı, birliklerden birine üyeyse diğer birliklerin faaliyet alanına giren malları, herhangi bir üyelik şartı aranmadan ihraç edebilir. İhracatçı, yalnızca üyesi olduğu ihracatçı birliğin hizmetlerinden faydalanabilir, sadece o birliğin genel kuruluna katılabilir, üye olduğu birliğin mali ve diğer yasal yükümlülüklerinden sorumlu olur.

TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan ihracat birliklerine üye olunduğunda, tüm ihracatçılar bir örgüt çatısı altında toplanmış olur. Böylece tüm ihracatçılar organize olur, ihracat sırasında oluşabilecek bürokratik sorunların ve engellerin önüne geçilmiş olur. İhracat birlikleri, ihracatçılar ve bürokrasi arasında önemli bir köprü vazifesi görür. İhracat birlikleri sayesinde hem ülkenin hem de ihracatçıların çıkarları yurt dışında ve yurt içinde korunur, ihracat oranlarının artması sağlanarak, ekonominin gelişimine katkıda bulunur.

Kaynak: www.oaib.org.tr/ – www.tim.org.tr/

Comments are closed.